Home page
Menu

Jaskinia Niedźwiedzia

26
Jul 2021
27
Jul 2021
  1. Home page
  2. Attractions
  3. Jaskinia Niedźwiedzia

Jaskinia Niedźwiedzia to największa jaskinia Sudetów. Zaliczana jest także do najpiękniejszych jaskiń w Polsce ze względu na bogactwo form kresowych. Odkryto ją w 1966 roku w masywie Śnieżnika na pn-zach stoku szczytu Stroma, w okolicy Kletna. 

Jaskinia jest oświetlona dla zwiedzających. Ma cztery poziomy, a łączna długość korytarzy i komnat wynosi ok. 3 km. Do zwiedzania udostępniona jest tylko część z nich.

Jaskinia swoją nazwę zawdzięcza odnalezionym w niej kościom niedźwiedzia jaskiniowego. Łącznie wydobyto 40 tys. kości zwierząt plejstoceńskich. Oprócz niedźwiedzia jaskiniowego znaleziono również kości lwa jaskiniowego oraz hieny jaskiniowej. W górnych warstwach odkryto także kości nietoperzy. Obecnie żyją tu nieliczne gatunki zwierząt. Należą do nich: nietoperze, muchówki, motyle oraz pająki. Jaskinia jest pomnikiem przyrody oraz stanowi rezerwat przyrody. 

W Jaskini Niedźwiedziej zobaczymy piękne szaty naciekowe, które nadają jej niesamowitego uroku oraz klimatu. Są tu m.in. stalaktyty, draperie, stalagmity, pizoidy, kominy itp. Dodatkowego uroku nadaje im woda, która spływa po ścianach i kaskadach, która zdobi końce stalaktytów. Temperatura jaka tu panuje to ok. +6°C.

Zwiedzanie jaskiń zaczyna się od pawilonu wejściowego, w którym znajduje się ekspozycja muzealna. Trasa zwiedzania obejmuje zwiedzanie Wielkiej Szczeliny, Sali Lwa, Labiryntu, Korytarza Stalaktytowego, Zaułka Kaskad, Zaułka Heliktytowego, Korytarza Mis Martwicowych, Korytarza Wodnego i Korytarza Człowieka Pierwotnego. Koniecznie zwiedzić należy piękną Salę Pałacową, która ma 60 m długości i 10 metrów wysokości. Sala swój urok zawdzięcza pięknym naciekom kaskadowym oraz pagadowym. Kolejną salą wartą zobaczenia jest Sala Szampańska o długości 60 m i wysoka na 45 m. Sala przyciąga zwiedzających pięknym i ogromnym 35 metrowym Kominem Maurycego. Zwiedzanie trwa około godziny czasu.

Ważne informacje:

Jaskinia jest czynna codziennie (z wyłączeniem poniedziałków i czwartków) w godzinach 9.00-16.40. Tylko rezerwacja jest gwarancją wejścia, jaskinia jest zamknięta przez 2 miesiące w roku (grudzień styczeń).

Address:

Jaskinia Niedźwiedzia, Stronie Śląskie

Attractions location

Newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close