Home page
Menu

Ruchoma Szopka Wambierzyce

20
Sep 2021
21
Sep 2021
  1. Home page
  2. Attractions
  3. Ruchoma Szopka Wambierzyce

Szopka jest dziełem zegarmistrza Longina Wittiga (1824-1895) oraz jego syna Hermanna Wittiga (1857-1932). Prace nad szopką, a konkretnie nad sceną przedstawiającą narodziny Jezusa Chrystusa, Longin Wittig rozpoczął około 1850 r. W 1882 r. przybył wraz z rodziną do Wambierzyc, gdzie zamieszkał w budynku, stojącym w miejscu obecnej lokalizacji szopki (ul. Objazdowa 6). Wówczas też zaczął pokazywać publicznie poruszaną mechanizmem zegarowym szopkę. Zaczął również rozbudowywać swe dzieło, tworząc sceny nie związane z Bożym Narodzeniem, a konkretnie Drogę Krzyżową.

Po śmierci Longina Wittiga jego dzieło kontynuował syn Hermann. On to stworzył kolejne sceny, m.in. rzeź niewiniątek, Świętą Rodzinę przy pracy, 12-letniego Jezusa w świątyni, Ostatnią Wieczerzę, objawienia Matki Bożej w Lourdes oraz sceny rodzajowe (kopalnia węgla, zabawa ludowa). Jako tło posłużyły śląskie pejzaże i budowle.

Po II wojnie światowej szopka została przejęta przez lokalne władze, a następnie przekazana wambierzyckiej parafii. Obecnie całość liczy 800 figurek, z czego 300 jest ruchomych.

od maja do końca września - czynna codziennie od 9.00 do 18.00
od października do kwietnia - czynna codziennie od 10.00 do 15.45

Pricelist:

Normalny: 6 zł

Ulgowy: 3 zł

Address:

Ruchoma Szopka Wambierzyce, Objazdowa 6, 57-420 Wambierzyce

Contact:

Attractions location

Newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close