Home page
Menu

Skalne Grzyby

26
Jul 2021
27
Jul 2021

Rozległe zgrupowanie fantastycznych grzybów, młotów, maczug, bram i baszt skalnych na wsch. od Karłowa, w stronę Wambierzyc, a na północ od Batorowa. Prowadzą tedy szlaki żółty (z Batorowa), niebieski (z Wambierzyc) i czerwony - główny szlak sudecki.

Skałki te powstały w wyniku wietrzenia warstw piaskowca o różnej odporności. Bardziej odporne piaskowca o spoiwie krzemionkowym tworzą dziś kapelusze grzybów, a mniej odporne formacje piaskowca marglistego to ich trzony. Można spotkać nawet grzyby podwójne: jeden na drugim, co oznacza, że ta różna odporność powtarzała się wielokrotnie w obrębie tej samej ławicy piaskowca.

Dziś te grzyby tworzą się nadal, współcześnie odpowiada za to zamarzanie i rozmarzanie wody oraz jej napięcie powierzchniowe, które powoduje, że woda łatwo atakuje ich pionowe trzony i pionowe zagłębienia. Wiele grzybów ma własne nazwy: Berło Ducha Gór, Głowa Psa, Borowiki, a żółty szlak z Dusznik przez Batorów i Karłów do Radkowa to tzw. Szlak skalnych grzybów.

W latach 50. XX wieku silna wichura, powalając część lasu, odsłoniła Skalne Grzyby.

Information:

Dojście szlakiem żółtym (ok. 30 min.) lub szlakiem niebieskim (ok. 70 min.), a także szlakiem czerwonym (ok. 70 min).

Address:

Skalne Grzyby, Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój

Contact:

Attractions location

Newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close